Hargita megyében a turizmus fejlesztésére fordítják az ásványvízkitermelésből származó jövedelmet. A kormány elfogadta annak a törvénynek a módszertanát, amely szerint az ásványvízkitermelés után fizetett illetéknek 45 százaléka a helyi és 35 százaléka a megyei önkormányzat költségvetését gyarapítja. Hargita megyének ebből jelentős jövedelme származik, ugyanis az ásványvizek hazája, és az olyan nagy ásványvíztöltő vállalatok munkájának és fejlesztésének köszönhetően, mint a Hargita Gyöngye Rt., a Tusnád Ásványvíz Rt. vagy a borszéki ásványvíztöltőde, az államnak befizetett illetékből nagyobb összegek maradnak helyben – Hargita megyében, Csíkszentkirályon, Tusnád községben, Borszéken.