Az 1000 szál cigarettára kivetett kötelező minimális jövedéki adó 563,97 lejről 594,97 lejre emelkedik augusztus 1-jétől. Ennek következtében dohánytermékek drágulni fognak.

Emelkedik az alkohol jövedéki adója, így idén nyáron a söré is. Augusztus 1-jétől 20%-os jövedékiadó-emelésről beszélnek, ami minden bizonnyal az árban is tükröződni fog.

Szintén augusztus első napjától a részmunkaidős munkaszerződések esetén, ha a munkavállaló egy vagy több részmunkaidős munkaszerződés alapján szerez jövedelmet, de az összesített bér kevesebb, mint a bruttó minimálbér, a társadalombiztosítási járulékokat a garantált minimálbér szintjén kell kiszámítani és befizetni.

Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az egészségbiztosítási járulékokra is. A rendelet hatályba lépése óta egyes munkáltatók már megkezdték a részmunkaidős szerződések megszüntetését – közölte a HotNews hírportál. A leginkább érintettek a takarítók, a karbantartók, a dajkák és az anyák, akik megpróbálnak visszamenni dolgozni, miközben a gyerekeket óvodába küldik.

Növelik a szerencsejátékból származó jövedelmek adóját, ami a következőképpen alakul:

10 000 lejig bezárólag – 3%;

10 000–66 750 lej felett – 300 + 20% a 10 000 lej feletti összegre;

66 750 lej felett – 11 650 lej + 40% a 66 750 lej feletti összeg után.

Az élelmiszer-, az építőiparban, illetve a mezőgazdaságban eddig a személyi jövedelemadó és az egészségügyi biztosítás kifizetése alóli mentesség bruttó 30 ezer lejes jövedelemhatárig járt, ezt a küszöbértéket mérsékelik 10 ezer lejre. E szerint, például ha egy élelmiszeripari mérnöknek van egy bruttó 15 ezer lejes fizetése, akkor 10 ezer lejig adó- és egészségügyijárulék-mentes, viszont ami meghaladja a 10 ezer lejt, arra már kell adót és egészségbiztosítást is fizetnie. Hasonlóképpen az építőiparban és a mezőgazdaságban is.

Ezt a módosítást egy másik, július 18-án hatályba lépett módosítással együtt kell értelmezni, vagyis a forgalmi kritériumot a folyó teljes évre veszik figyelembe. Így egyes hónapokban a munkáltatók alkalmazhatják a könnyítéseket, míg más hónapokban nem. Tehát ugyanazért a bruttó összegért egyik hónapról a másikra egyszer több, másszor kevesebb pénz marad a kezében.

Augusztus elsejétől megszűnik továbbá a különadó-köteles adóalany és egy magánszemély vagy bármely más szervezet közötti jogi személyiséggel nem rendelkező társulás lehetősége.