A tantárgyversenyek országos szakaszán első díjat nyert, vagy az oktatási minisztérium által elismert nemzetközi versenyeken díjazott tanulók akkor is felvételt nyernek a líceumi osztályba, ha nem vesznek részt az országos képességfelmérő vizsgán – többek között ezt írja elő egy közvitára bocsátott sürgősségi kormányrendelet tervezete. E szerint a tantárgyversenyeken vagy nemzetközi megmérettetéseken kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulók a nyolcadik osztály elvégzése után az adott tantárgyversenynek/nemzetközi versenynek megfelelő szakra iratkozhatnak be képességfelmérő vizsga nélkül. A tervezet értelmében ugyanakkor növelik a tantárgyversenyek díjazottjainak járó pénzjutalmak összegét. A tantárgyversenyek országos szakaszán első helyezést elérő tanulók 1.000 lejes, a második helyezettek 700 lejes, a harmadik helyezettek 500 lejes pénzdíjban részesülnének, a dicséretért pedig 300 lej járna a tervezet szerint. A sürgősségi kormányrendelet tervezete előírja továbbá, hogy a magániskolák tanulói is kaphatnak teljesítmény-ösztöndíjat. A tervezet ugyanakkor megteremti a jogi keretet arra, hogy a felsőoktatási intézmények bizonyos tevékenységeket online is megtarthassanak.