Azok a családok kérelmezhetik a támogatást, amelyeknél az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 3500 lejt. Ha az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 2080 lejt, a család gyerekenként 710 lejes havi támogatásra jogosult. Ha ez az összeg 2081 és 2500 lej között van, a támogatás értéke 550 lej, 2501 és 3000 lej között 390 lej, 3001 és 3500 lej között pedig 250 lej. A családoknak a következő követelményeknek kell még megfelelniük: román állampolgársággal vagy legalább állandó romániai lakcímmel kell rendelkezniük és munkaviszonyban kell állniuk. A munkanélküli-segélyben részesülők is igényelhetik a támogatást. A jogszabálytervezet leszögezi azonban, hogy a támogatás csak azon kisgyerek után igényelhető, akit nem írattak be, nem jár bölcsődébe, vagy óvodába. Nem kérhetik a segélyt a hivatásos nevelőszülők, vagy a fogyatékkal élő gyermek személyi gondozója, aki ebben a minőségében pótlékban részesül, valamint a gyermeknevelési szabadságon levő szülő. A tervezet értelmében a pótlék haszonélvezőjének hathavonta be kell nyújtania a szociális gondozói hivatalba egy nyilatkozatot, hogy továbbra is jogosult annak folyósítására, ellenkező esetben 30 nap után elveszíti a támogatást.