Hátrányosan megkülönbözteti a tanügy minisztérium a magyar tanítókat a román kollégáikkal szemben, mert nem fizeti ki nekik a román órák oktatásáért járó plusz összeget – állapította meg a tegnap az Országos Diszkriminációellenes Tanács. A tárcának 30 napja van rendezni ezt a kérdést. A testület Valentin Popa volt oktatási miniszternek azt a júliusi rendeletét vizsgálta meg hivatalból, amely miatt a magyar tanítók októberre már nem kapják meg a román órákért eddig járó plusz pénzt. A többletösszeget eddig azért kapták, mert az óraszámuk meghaladta a román kollégáikét.
A CNCD elnöke, Asztalos Csaba a testület szerdai ülése után elmondta: a minisztérium megszegi az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét akkor, amikor nem veszi figyelembe a bérezésnél, hogy a magyarul tanítók több órát tartanak egy héten az anyanyelvórák miatt, mint a románul oktató kollégáik. A minisztérium nem fizeti ki ezeket a plusz órákat, miközben a románul oktató tanítóknak jár a plusz órákért az órabér. A CNCD megállapította, hogy a magyar tanítók emiatt hátrányos helyzetbe kerültek a román kollégáikkal szemben, és figyelmeztetésben részesítette a minisztériumot. A tárcának egy hónapot adott arra, hogy orvosolja a helyzetet.