Érvénybe léptek a 2021. június 14-én a hazai gépkocsipark 2020–2024 közötti megújulásának szorgalmazását célzó program, valamint a közúti közlekedésből származó üvegházhatású gázok csökkentésére és az energiahatékony, környezetbarát járművek népszerűsítésére irányuló program finanszírozási útmutatójában eszközölt módosítások, amelyek révén egyszerűsödött az állami támogatás igénylése a jogi személyek esetében – tájékoztatott Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. Mindkét program esetében csökkentették a kérelmezési dossziéhoz szükséges dokumentumok számát: már nem szükséges bemutatni az alapító okiratot, a képviselői vagy felhatalmazási dokumentumot, sem pedig az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által kiadott bizonyítványt. Az ezeknek a kritériumoknak való megfelelést a támogatási kérelem révén ellenőrzik, amelynek része a törvényes képviselő felelősségvállalási nyilatkozata is. Törölték a kérelmező függvényében alkalmazott minősítési rendszert, a módosítások a támogatási dossziék értékelését célzó belső procedúrák egyszerűsítésére irányulnak, ami a két program keretében benyújtott támogatási kérelmek gyorsabb elbírálását eredményezi. Az útmutatóból törölték ugyanakkor a dokumentumok jogi szempontból való ellenőrzését – a jogi személyek kérelmezési dossziéját egy gazdasági referens vizsgálja felül. Mindkét finanszírozási útmutatóból töröltek 18 cikkelyt, amelyek a jogosultsági kritériumokról, illetve a kérelmezési dokumentációról rendelkeztek, és ezek tartalmát két másik cikkelybe sűrítették.