Első kamaraként elfogadta szerdán a képviselőház a tanügyi törvényt módosító tervezetet, amelynek értelmében a kisebbségi tannyelvű elemi osztályokban a tanítók tartják a román nyelv és irodalom órákat. A jogszabály érvényteleníti azt az augusztusban hozott és nagy tiltakozáshullámot kiváltó miniszteri rendelet, miszerint azokban az iskolákban, ahol valamely nemzeti kisebbség nyelvén folyik az oktatás, az elemi osztályokban is szakképzett román nyelv és irodalom tanároknak kell tanítaniuk a román nyelvet.