Románia a nők és férfiak esetében meghatározott nyugdíjkorhatárt is 65 évben egyenlíti ki 2035-ig – többek között ez az intézkedés is szerepel Románia Helyreállítási és Rezílienciaépítési Tervében. A nyugdíjrendszerre vonatkozó reformokra 4 milliárd eurót kap Románia. Év végéig az ország egy technikai segítségnyújtásra vonatkozó szerződést is aláír egy külső szakértői szervezettel, amely a helyreállítási tervben foglalt elveknek megfelelően, elemzések és kutatások alapján, javaslatokat fog kidolgozni a román állam számára a nyugdíjrendszert – beleértve az általános nyugdíjrendszert és a különleges nyugdíjak területét is – érintő szükséges reformokról. Jelenleg Romániában a nyugdíjazási korhatár férfiak esetében 65 év, nők esetében pedig 61 év és 6 hónap (de 63 év fele halad). Az állami nyugdíjra való jogosultsághoz 15 év munkamező szükséges.