A hazaszeretet ábrázolása az irodalomban címmel kellett körülbelül két oldalas értekezést írniuk a reál szakos tizenkettedik osztályos tanulóknak a keddi magyar nyelv és irodalom vizsga utolsó feladatánál, a humán szakosoknak pedig A magányos ember magatartása az epikában címmel kellett szöveget alkotniuk a harmadik tételnél egy választott szépirodalmi mű alapján. A reál szakosok első feladata Csokonai Vitéz Mihály Köszöntő című versére vonatkozott, megadott kérdésekből, szempontokból kiindulva kellett értelmezést írni körülbelül két oldalnyi összefüggő szövegben. Erre legtöbb 30 pont adható. Ezután egy, az eletestudomány.hu oldalon megjelent szöveg kapcsán kellett négy feladatot megoldaniuk az érettségiző diákoknak. Erre is legtöbb 30 pont adható. Ugyanennyi pontszámot lehetett elérni a harmadik tételnél is, amelyben A hazaszeretet ábrázolása az irodalomban címmel kértek kétoldalas értekezést egy választott mű alapján. Például használni lehetett Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem, Mikes Kelemen Törökországi levelek, Arany János Szondi két apródja című művét vagy akár más olvasmányt is.

Tóth Árpád Arany tó az égen című költeménye jutott a humán szakos tanulóknak az első tételnél, megadott kérdések, feladatok alapján kellett körülbelül kétoldalas versértelmezést írniuk. A második feladatnál Láng Orsolya a Látó szépirodalmi folyóirat blogján megjelent A gazdatest bekeríti házát című írása kapcsán kellett négy feladatot megoldani. Végezetül pedig A magányos ember magatartása az epikában címmel kellett értekezést írni egy olvasott mű alapján. Használni lehetett például Kármán József Fanni hagyományai, Jókai Mór Az arany ember, Móricz Zsigmond Sárarany című műveit, vagy akár más olvasmányt is.

Mindegyik feladatra legtöbb 30 pontot lehet kapni, 10 pont hivatalból jár. A vizsgázóknak három óra állt rendelkezésükre a tételek kidolgozására. A sikeres érettségi vizsga feltétele a 6-os átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból. Azok a tanulók, akik otthoni elkülönítésben vagy karanténban lesznek az érettségi időszakában, vagy más egészségi problémák miatt nem vehetnek részt a vizsgákon, a július 6-án kezdődő soron kívüli vizsgán pótolhatják az elmaradt felmérőket.