Nyilvántartást vezet a Román Rendőrség a szexuális bűncselekmények, illetve a kizsákmányolás bűntettét elkövetőiről. A rendőrség szerint a nyilvántartás a kiszolgáltatott személyekkel való kereskedéssel, ezek kizsákmányolásával kapcsolatos, valamint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket elkövető személyek felismerését, nyomon követését és azonosítását szolgálja. A nyilvántartásba azok a személyek kerülnek be, akiket elítéltek – vagy más bűnvádi intézkedést hoztak ellenük – ilyen bűntettek miatt; azok a román állampolgárok, akiket más uniós vagy EU-n kívüli ország központi hatóságai nyilvántartásba vettek ilyen jellegű bűntett elkövetése miatt; azok a külföldi állampolgárok, akik más ország illetékes hatósága szerint ilyen bűntettet követtek el, és akikkel kapcsolatban arra vonatkozó adatok vannak, amelyek szerint Románia területén tartózkodnak vagy tartózkodhatnak. A kiskorú elkövetők nem kerülnek be a nyilvántartásba, leszámítva azokat az eseteket, amikor a bíróság elrendeli a nyilvántartásba vételüket.