Eltörölné a féléveket a tanév szerkezetéből az oktatási minisztérium, helyette öt tanítási modult vezetnének be. Az elképzelés szerint mozgóvakációt is bevezetnének, a diákoknak nem kellene félévi dolgozatot írniuk, és változna a számonkérés és értékelés módja is. A tanév szeptember első hétfőjén kezdődne, ebbe az országos diáktanács is beleegyezett. A tavaszi időszakban bevezetésre kerülne egy úgynevezett zöld hét is, az iskola másként program mellett. Folyamatban van a tanterv átírása is, amit 2023-ig szeretnének úgy átalakítani, hogy igazodjon a kor elvárásainak.