Újabb miniszteri rendeletre van szükség ahhoz, hogy a kisebbségi nyelven oktató tanítóknak kifizessék a plusz román órákért járó pénzt. Még egy miniszteri rendeletnek meg kell jelennie, hogy a magyar tanítóknak kifizethessék a pluszórákat. Az oktatási minisztérium ugyan módosította a júliusban elfogadott rendeletet, amely szerint a kisebbségek nyelvén oktató tanítóknak nem fizették volna ki túlóraként a román órák megtartását, tehát elvileg novemberre ezt a pénzt már megkapják a pedagógusok, azonban még mindig vannak technikai akadályok. Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő lapunknak elmondta, korábban ezt a pénzt túlórákként fizették ki, azonban az új rendeletben már töredéknormaként szerepelnek, így a minisztériumnak jóvá kell hagynia az ebből adódó plusz állásokat, hogy az összeg megjelenhessen a számítógépes bérezési rendszerben.