Az a személy, aki indokolatlanul hívja az 112-es hívószámot, mozgósítva ezzel az egész rendszert, személyzetet és technikát, ki kell hogy fizesse a kiszállás minden felmerülő költségét, emellett a segélyhívószámra beérkezett hamis riasztásokért kiszabható bírság felső határa 5 000 lejre nő, fogadta el a jogszabálytervezetet első házként szerdai ülésén a szenátus plénuma. A kormány által kezdeményezett tervezetet 68 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A tervezet értelmében a hamis riasztásokért kisszabható bírság alsó határa 500-ról 1 500 lejre nő, a felső határ pedig 1 000 lejről 5 000 lejre.