Az operatív törzs javaslatára a magyar kormány a határellenőrzés visszaállításáról döntött, az országokat – a fertőzöttség mértékében – különböző kategóriákba sorolják: zöld, sárga, vörös. Az intézkedések szerdán nulla órától lépnek hatályba.

A zöld kategóriákba tartozóknál szabad a belépés, a sárga és vörös jelzésűből érkezőket azonban ismét karanténba zárják. Itt eltérés van a magyarok (és hozzátartozóik) és a külföldi állampolgárok között.

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a külföldről érkező magyar állampolgár, illetve hozzátartozója sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. Ha fertőzés gyanúját állapítják meg, a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban helyezik el, vagy, ha ez nem jelent járványügyi kockázatot, otthoni karanténra kötelezik.Ha nem állapítják meg fertőzés gyanúját, 14 napra akkor is házi karanténba kerül – ha valakinek nincs magyar lakhelye, vagy tartózkodási helye, akkor a hatóság által kijelölt karanténba viszik.

Akkor nem kell karanténba vonulni, ha az országba belépés előtt 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel két negatív PCR teszttel tudja igazolni, hogy nem fertőzött.

A sárga jelzésű országból érkező magyarok elhagyhatják a házi karantént egy negatív PCR teszttel, a pirosból érkezőknek két tesztre van szükségük.

Ha a sárga zónából érkezők, köztük a román állampolgároknál fennáll a fertőzés gyanúja, nem léphetnek be Magyarországra.

A vörös jelzésű országokból nem utazhatnak be nem magyar állampolgárok. A magyar állampolgárok és azok hozzátartozói beutazhatnak, ugyanazon szabályok mellett, mint a sárga jelzésű országok esetében.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében az intézkedések nem terjednek ki a teherforgalomra, a hivatalos utakra, valamint mindazokra, akik hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a betegségen.

Különös méltánylást igénylő esetekben a magyar rendőrség felmentést adhat a beutazási korlátozások alól. Ilyen esetek például, a bírósági eljáráson való részvétel, keresztelőn, esküvőn, temetésen való részvétel, kórházi beutalóval igazolt egészségügyi ellátás céljából való beutazás, kiemelt jelentőségű nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális és egyházi rendezvényeken való részvétel.

Külön, enyhítő szabályok érvényesek az ingázókra. A szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Ezek a személyek kötelesek az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül tartózkodni, és Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A szezonmunkásokra is eltérő szabályok érvényesek. Az agrárágazatban dolgozók csak az erre a célra kijelölt és a rendőrség honlapján közzétett határátkelőhelyen, csoportosan léphetnek be Magyarország területére. A munkáltatónak erről 48 órával előtte tájékoztatniuk kell az illetékes határrendészetet, a dolgozóknak pedig át kell esniük az egészségügyi vizsgálaton, ahol nem merülhet fel a COVID-19 fertőzés gyanúja.

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálata fertőzés gyanúját nem állapítja meg. Csak a meghatározott útvonalon közlekedhet és 24 óra alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

A sárga és a piros jelzéssel besorolt ország területéről a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt – Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

Az országok beosztása:

Sárga kategória: Bulgária, Portugália, Románia, Svédország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína és az Amerikai Egyesült Államok.

Vörös: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegró, Ukrajna, az ázsiai és afrikai országok, dél-amerikai államok.

Forrás: hvg.hu