Jövő év május 11-e és 28-a között zajlanak majd a másodikosok, a negyedik- és a hatodik osztályosok országos tudásfelmérő vizsgái – tájékoztat a tanügy-minisztérium. Ennek keretében felmérik a diákok román nyelv és irodalom, a kisebbségi oktatásban részt vevők esetében pedig anyanyelvi ismereteit, a tanulók írás- és olvasási készségeit, illetve matematikai ismereteit. A hatodikosok nyelvi és kommunikációs készségei mellett, matematikából és természettudományokból szerzett tudásukat is felmérik. A vizsgák eredményeit valamennyi osztály esetében csak a szülőkkel ismertetik.