Augusztus 31-ig láttamozhatják a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség megyei kirendeltségeinél életjáradékos könyvecskéiket azok az idős gazdák, akik saját tulajdonú mezőgazdasági területeik eladása vagy bérbeadása után életjáradékban részesülnek – tájékoztatott hétfőn honlapján az APIA. A láttamozáshoz az életjáradékot élvezőnek személyesen kell megjelennie az APIA-nál, vagy helyette jelentkezhet egy közjegyző által meghatalmazott személy. A láttamozáshoz a következő dokumentumok eredeti példányát kell bemutatni: személyi igazolvány, életjáradékos könyvecske és érvényes bérleti szerződés. Az érvényben lévő jogszabályok értelmében életjáradékra jogosult az a földtulajdonos, aki megművelés céljából eladja vagy bérbe adja földterületét. A törvény hektáronként évi 100 eurónak megfelelő lejt állapít meg az eladott és 50 eurót a bérbe adott területek után. Az életjáradékot az életjáradékos könyvecskék alapján folyósítják.