A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium tervezete szerint egy hónappal meghosszabbítják a zöldségtermesztőknek szánt de minimis támogatásokra benyújtható kérelmek határidejét. A tervezet értelmében 2022. április elsejéig lehetne benyújtani a kérelmeket a Paradicsom-program keretében a zöldségfélék védett területeken történő termesztésének csekély összegű támogatására. A tervezet ugyanakkor eltörölné a támogatás feltételei közül az adóigazolást és az adóhátralék kiegyenlítését igazoló dokumentum csatolását.