Az oktatási miniszter rendelete leszögezi, hogy a második félévi dolgozatok elmaradnak, és legalább két jeggyel/minősítéssel lehet lezárni a félévet. Az általános iskolai, líceumi, szakiskolai és posztliceális osztályok esetében a következő eljárás szerint kell lezárni a második szemesztert: ha a tanulónak van legalább két jegye a második félévben, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége nem értékelhető, a meglévő két jeggyel zárják le; ha a tanulónak van legalább két jegye a második félévben, és az online oktatás alatt is kap jegyet, kettőnél több jegyet is figyelembe lehet venni a lezáráskor; ha a tanuló csak egy jegyet kapott a második félévben, és az online oktatás során nem teljesit jól, az első félévi átlagot tekintik a második jegynek; ha a tanulónak egyetlen jegye sincs a második félévben, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége sem értékelhető, az első félévi átlagát tekintik év végi átlagnak; Ugyanezek a szabályok érvényesek az elemi osztályosok minősítései esetében is. Az általános iskolai, líceumi, szakiskolai és posztliceális osztályok esetében ha a tanuló első félévi átlaga nem érte el az 5-öst, és az online oktatás alatt kifejtett tevékenysége sem értékelhető, a tanárnak a tanulóval és a szülővel való egyeztetés alapján ki kell jelölnie egy időpontot, amikor a gyerek megír egy dolgozatot vagy egy projektet, amelyre jegyet kap, és ez minősül majd év végi átlagnak.