Megkezdődött hétfőn a beiratkozás az előkészítő osztályba minden olyan gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Azokat a gyerekeket, akik szeptember elseje után töltik be a 6 évet, szintén be lehet íratni előkészítő osztályba, ebben az esetben ajánlást kell kérni az óvodától. A beiratkozás első szakaszában május 10-ig az egyik szülőnek helyben vagy online kell kitöltenie a típuskérvényt, a benyújtási módtól függetlenül az űrlapot alá kell írni. A kérvényhez mellékelni kell a gyerek születési anyakönyvi kivonatát és a felnőtt személyi igazolványának másolatát.

A beiratkozás első szakasza május 27-én ér véget, amikor kifüggesztik a felvett gyerekek névsorát. Ezt követően június 15-ig oldják meg az el nem osztott gyermekek helyzetét, az említett időpontig fel nem vett gyerekeket szeptember elején írják be. Az első szakaszban a lakóhely szerinti iskolába veszik fel a kérelmezők gyerekeit, a második szakaszban a lakóhelytől eltérő iskolákban fennmaradt, üres helyekre lehet kérvényt benyújtani. A beiratkozás utolsó szakaszában azokat a gyermekeket írják be, akik szülei eredetileg más oktatási intézménybe kérték a gyermek felvételét, de nem voltak helyek. A tanév szerkezetére vonatkozó nemrég elfogadott határozat értelmében a tanítás szeptember 5-én kezdődik.