A munkahelyi zaklatás tiltásáról fogadott el törvénytervezetet kedden a képviselőház. A tervezetet 211-en támogatták szavazatukkal, 73-an ellene szavaztak, 10-en tartózkodtak. A tervezet a munkahelyi zaklatás megelőzését és visszaszorítását célzó 2000/137-es kormányrendeletet, illetve a 2002/202-es törvényt módosítja és egészíti ki.

Az elfogadott szöveg értelmében munkahelyi zaklatásnak minősül és fegyelmi, kihágási vagy büntetőjogi szankciót von maga után, ha valaki a munkahelyén felettese vagy munkáltatója részéről olyan bánásmódban részesül, amely sérti jogait, méltóságát vagy káros hatással van fizikai vagy mentális egészségére, vagy ellehetetleníti szakmai jövőjét, a következő kifejezési módok bármelyike által: a) ellenséges vagy nemkívánatos magatartás; b) verbális megjegyzések; c) cselekedetek, gesztusok.

A stressz és a fizikai kimerülés szintén a munkahelyi zaklatás eredményének minősül a tervezet szerint. “Minden alkalmazottnak joga van olyan munkahelyhez, amely mentes a zaklatástól. Egyetlen alkalmazottat sem szabad szankcionálni, elbocsátani vagy diszkriminálni sem közvetlenül, sem közvetett módon, ideértve a fizetést, a szakképzést, az előléptetést vagy a munkaviszony meghosszabbítását is abból az okból, hogy munkahelyi zaklatásnak vetették alá, vagy mert elutasította a munkahelyi zaklatást’ – olvasható a tervezetben.

A munkahelyi zaklatást elkövető személy a munkahely belső szabályai alapján fegyelmi felelősségre vonásban részesül, ez azonban nem menti fel a kihágás vagy éppen a bűncselekmény elkövetésének megállapításától és az ennek megfelelő felelősségre vonástól. A munkaadónak kötelessége intézkedni annak érdekében, hogy megakadályozza a munkahelyi zaklatást. Ha ezt nem teszi meg, 30.000 lejtől 50.000 lejig terjedő bírság szabható ki rá. A munkáltatónak tilos olyan szabályokat bevezetni az általa vezetett munkahelyen, amelyek zaklatásra késztetik az alkalmazottakat. Ennek a szabálynak a megszegése 50.000 és 200.000 lej közötti bírsággal büntethető. Az az alkalmazott, aki egy másik alkalmazottat zaklat a munkahelyen jogainak vagy emberi méltóságának megsértésével, 10.000 és 15.000 lej közötti összegre bírságolható. A szövegben az is szerepel, hogy tilos a nemi hovatartozás alapján történő munkahelyi zaklatás. A képviselőház döntő fórumként szavazott a tervezetről.