Rendszeresen fertőtleníteni fogják a mise alkalmával használt kultikus tárgyakat (ikonokat, keresztet, Bibliát), az áldoztató kanalat és a kelyhet pedig minden egyes használat előtt és után is meg fogják tisztítani – közölte a Román Ortodox Egyház. A Román Patriarkátus zsinata úgy döntött, hogy „nagyon rövid időre” elhalasztja a közös áldoztatást. Az áldoztatásnak mindig egyetlen kenyérből és egyetlen pohárból kell történnie – érvel az egyház. Az ortodox egyház betartja a következő járványügyi óvintézkedéseket: elkerülik a templomajtó kilincsének megérintését, és ahol lehetséges, más ajtót használnak a templomba belépő, illetve az onnan távozó hívek négyóránként alaposan kiszellőztetik a templomot a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeznek el járvány ideje alatt azt javasolják a híveknek, hogy ne érintsék ajkukkal az ikonokat és ereklyéket, sem pedig a papok kezét.

 

– a Maszol.ro portálról