Miniszteri rendeletben módosította a tanügyi tárca a 2011-es oktatási törvény egyetemi felvételikre vonatkozó előírásait. Eszerint a felsőoktatási intézmények online is megszervezhetik a felvételi vizsgákat, a jelentkezőknek nem kell dossziét összeállítaniuk a hitelesített személyi dokumentumaikról, azokat egy online rendszerbe tölthetik fel, saját felelősségre kitöltött nyilatkozatban vállalva azok hitelességét. Az egyetemek idén nemcsak az érettségi jegyet vehetik figyelembe, hanem azoknak a tantárgyaknak a líceumi jegyátlagát is, amelyek a jelentkező által választott szakhoz kapcsolódnak. Az egyetemi autonómia elve továbbra is érvényben marad, így a felsőoktatási intézmények saját maguk döntenek arról, hogy a jegyátlagok hány százalékban számítanak a felvételi rendszerükben.