Jelentős előrelépés lenne az érintettek szerint, ha az oktatási intézmények – több modellből választva – eldönthetnék, melyik tantervet alkalmazzák, hány órában, milyen tantárgyakat tanítanak. A járványügyi döntésekhez hasonlóan a tanórák kapcsán is szabad kezet kaphatnak az iskolák. A tanintézeteknek már jövő tanévtől nagyobb döntési szabadságuk lehet: a kiszivárogtatott információk szerint az bukaresti oktatási minisztérium szabad kezet adna az iskoláknak, hogy az igények és a rendelkezésükre álló források függvényében kiválasszák, milyen kerettanterv alapján tanítanak az általános iskola felső tagozatán és a középiskolában. A minisztériumban minden évfolyam számára négy új kerettan-tervmodellt dolgoznak ki, melyekben csökkentik az óraszámot, több tantárgyat kivesznek, hogy minél közelebb vigyék az oktatás szerkezetét a Pop–Iohannis-törvénybe foglaltakhoz.