Egyházuk alapítójától, Dávid Ferenctől való hívó gondolattal találkoznak augusztus 10-én, szombaton 11 órakor az unitáriusok és vendégeik a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A Magyar Unitárius Egyház (MUE) Főhatósági Hivatala idei rendezvényének társszervezője a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör: az úrvacsorát és a kulturális műsort gyülekezeteik szolgáltatják. A Hagyományőrző lovasok felvonulásán közreműködik a Homoródalmási Fúvószenekar Pálfi Tibor vezényletével. Az országzászló átadása után köszöntőt mond Bálint Benczédi Ferenc, a MUE püspöke. A szabadtéri, úrvacsoraosztásos istentiszteleten igét hirdet Csáki Levente, kobátfalvi lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének titkára. Az énekvezéri szolgálatot a székelyudvarhelyi László Árpád látja el. Úrvacsorai ágendát Vida Rozália, alsóboldogfalvi lelkész végzi. A kulturális műsor keretében fellépnek a Firtosi Tündérek és Nagy Nikoletta. A köszöntéseket követően megkoszorúzzák Orbán Balázs sírját. A kobátfalvi Bálint Magdolna Tamási Áron Ősvigasztalás című művéből mutat be egy részletet, az énekszámokat az énlaki illetve a csekefalvi asszonyok kórusától hallják. A találkozó ideje alatt megtekinthetők lesznek a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkört bemutató óriásplakátok, a kicsiket pedig gyermeksátor várja