Pályázati felhívás
tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására

2020

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

Olyan kéziratok beérkezését várjuk, amelyek bármelyik fent említett terület fontos (nem kortárs) személyiségéről, erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt, magas színvonalon, ugyanakkor közérthetően népszerűsítik.

Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet.

A pályázatra benyújtott kézirat terjedelme (mellékletekkel, ábrákkal, bibliográfiával stb. együtt) 150–250 oldal lehet (300 000–500 000 leütés szóközökkel), kevés színes ábrával.

Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a következőket:

1.kitöltött pályázati űrlap (1. sz. melléklet);
2.a könyv kézirata elektronikusan (.pdf formátumban);
3.a szakterület egy elismert személyiségének az ajánlása;
4.rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (több szerző esetén minden szerzőnek külön-külön), esetleg intézményi/szakmai oldal, honlap címe;
5.aláírt nyilatkozat a szerző(k) részéről, amelyben kijelenti(k), hogy a kézirat saját munka/kutatás eredménye, ebben a formában még nem jelent meg semmilyen más hazai vagy külföldi kiadónál, és nem áll sem részben, sem pedig egészben publikálás alatt.

A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.sapientia.ro címre legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.

 

Elbírálási szempontok:
-tudományos igényesség;
-eredetiség, újszerűség;
-közérthetőség;
-a témakör regionális relevanciája;
-a könyv megjelentetésére vonatkozó szakmai ajánlás.

A Kiadói Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2020. október 31-ig meghozza. A döntésről a Kiadó minden pályázót írásban értesít.

Sikeres pályázat esetén a Kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő publikálási szabályzata szerint.

A szerző(k) a Kiadónak átadott kéziratokért nem részesülnek díjazásban.

A Kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, amelyben rögzíti a kiadás feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadási folyamat időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát (ezen belül a szerzőnek járó tiszteletpéldányok számát), valamint a terjesztésre vonatkozó kitételeket.

További információkért érdeklődni lehet e-mailen a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy telefonon a
0722-527135-ös számon.