Az udvarhelyszéki községek vezetőségei pályázatok révén képzelik el a nagyobb fejlesztéseket, hiszen helyi forrásokból nem lehet látványosan haladni. Kányád, Székelyvarság, Szentábrahám, Bögöz és Fenyéd vezetői egyebek közt szennyvízhálózatot, napközi otthonokat építtetnek, közintézményeket hoznak rendbe, utakat újítanak fel.

A legnagyobb folyamatban lévő beruházás a Bögözt, Décsfalvát és Agyagfalvát érintő szennyvízhálózat kiépítése, amelynek munkálatait tavaly kezdték el. Mindemellett a Béta–Dobó–Vágás szakaszon is ki fogják építeni a csatornarendszert.

Tervek készültek idén tavasztól több utcát is leaszfaltoznának Székelymagyaroson, Bögözben, Agyagfalván és Vágáson.

Ezek kivitelezését saját forrásokból kezdik el, de azt tervezik, hogy időközben pályáznak, ha lesz erre lehetőség. Mindemellett a bögözi óvoda építése is jól halad – ezt még idén be kell fejezni.

Szentábrahám községben terveket készítettek az összes ide tartozó település utcáinak leaszfaltozására, valamint a szennyvízhálózat kibővítésére és korszerűsítésére Csekefalván, a községközpontban, Magyarandrásfalván és Gagyban is. A szentábrahámi régi orvosi lakás épületét is rendbe tennék, és egészségügyi központot alakítanának ki benne. Ezek mellett befejezik a szentábrahámi kultúrotthon felújítását, valamint szintén saját költségvetésüket használva fognak hozzá a firtosváraljai ravatalozó megépítéséhez, amihez a megyei tanácstól is kérnek támogatást. Hasonló elképzelés alapján szeretnék ugyanakkor felújítani a csekefalvi járdát. Ezenkívül befejezik az átereszek beépítését a megyei és a községi utak találkozásánál, ahol a víz számtalan problémát okozott már, a balesetek is rendszeresek voltak.