Második éve, hogy sikeresen zajlik a Hargita Megyéért Egyesület etnikumközi kapcsolatokkal foglalkozó projektje, amelynek keretében magyar és román diákoknak szerveznek közös programokat. A részt vevő középiskolás diákok egyöntetűen annak adtak hangot, hogy folytatni szeretnék az elkezdett tevékenységet. Következő találkozásukra október 8–13. között, egy tematikus tábor keretében kerül sor. A műhelymunkák és tematikus előadások alkalmával a diákok több szemszögből megközelítik az etnikumközi kapcsolatok, a különböző kultúrák együttélésének kérdését, a nyelvi sajátosságokat boncolgató szakmai beszélgetések mellett például színházműhely vagy táncház keretében. A közös tevékenységeken a résztvevők segítik egymást abban, hogy mindenki megértse az elhangzottakat, és egyértelműen folytatni szeretnék az elkezdett tevékenységet, minél több közös programon vennének részt, hogy hasznosan töltsék együtt az időt, miközben nyelvet tanulnak egymástól. Az idei tábor a Puzzle Camp elnevezést kapta, és a gyimesi Borospatakon zajlik, tematikus napokra építve a programot. A táborban összesen ötven, román és magyar anyanyelvű tanuló vesz részt, a csíkszeredai Octavian Goga és a Segítő Mária középiskolákból.