Döntéshozó fórumként szavazta meg és módosította a szenátus azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely az oktatási törvény módosítását célozta, azonban számos ponton javításra szorult. Az RMDSZ javaslatai végül rendezték azokat a kérdéseket, amelyek hátrányosan érintették a bölcsődei oktatás működését. Az RMDSZ módosításai értelmében sikerült újból rendelkezésbe foglalni, hogy a 0–11 hónapos gyerekek is járhassanak bölcsődébe, ami nem szerepelt a sürgősségi kormányrendelet előírásai között. Kiszélesítették a bölcsődei korosztályt 0–3 éves korra, valamint három csoportot vezettek be: kiscsoport 0–1 éves, középső csoport 1–2 éves, nagycsoport 2–3 éves korosztály; valamint meghatározták a maximális keretszámát is ezeknek a csoportoknak 9-es, 15-ös, 20-as létszámokban. Lehetőséget adtak arra, hogy a tanfelügyelőségek jóváhagyásával a felekezeti bölcsődéket is a már meglévő oktatási intézmények mellé tudják rendelni, amennyiben erre igény mutatkozik. Bevezettek egy külön mechanizmust arra is, hogy az önkormányzatok a saját hálózatukban működő bölcsődéket határidő nélkül tudják átadni az oktatási rendszernek, amennyiben erre igény van. Szabó Ödön, az RMDSZ oktatási szakpolitikusa kiemelte azt is, hogy bár a sürgősségi kormányrendelet egyes értelmezés szerint csak a bölcsődei pedagógusokat vette volna át, a Szövetség módosítása értelmében minden szakszemélyzet fizetését normatív finanszírozásból fedeznek. A jelenlegi bölcsődei pedagógusoknak, amennyiben nincs meg a megfelelő képesítésük, 2025-ig el kell végezniük a szükséges tanulmányokat, hisz csak így maradhatnak tovább a rendszerben.