A napokban kapta meg Hargita Megye Tanácsa az Országos Diszkriminációellenes Tanács azon döntéséről szóló értesítését, amelyben a CNCD kétezer lejes pénzbírságot ró ki az oktatási minisztériumra a nem román ajkú diákok románoktatására vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt, és arra kötelezi a szaktárcát, hogy hat hónapon belül ültesse gyakorlatba az oktatási törvény erről szóló passzusait. Hargita Megye Tanácsának szerdai közleményben emlékeztet: a román nyelv diszkriminatív oktatásával kapcsolatos panaszt még 2018 júliusában nyújtották be a CNCD-hez. A panaszosok kiemelik a hátrányos megkülönböztetés igazoló statisztikákat: a magyar anyanyelvű tanulók mintegy fele nem tudja megszerezni az átmenőjegyet román nyelv és irodalomból, miközben más tantárgyakból jó minősítést kapnak a diákok. Ugyanakkor jelezték, hogy a törvény előírásai ellenére nem biztosítanak speciális tankönyveket és tantervet a magyar nemzetiségű tanulóknak, és nem gondoskodnak arról sem, hogy hatékonyabbá tegyék az értékelési módot az országos képességfelmérők és az érettségi vizsga román nyelv és irodalom vizsgán. Borboly Csaba emlékeztetett, hogy a megyei tanács nem tudja ellátni az oktatási minisztérium feladatát ezen a téren. Közölte: hat hónapja van a minisztériumnak, és ha a határidő lejártával nem történik változás, a munkacsoportjuk segítségével további lépéseket tesznek, amíg sikerül megoldást kikényszeríteniük.