Az állam már a féléves inasképzésért is havi 2250 lejes támogatást biztosít a munkaadóknak, amennyiben alacsony, azaz elemi végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélkülieket alkalmaznak. Népszerűek az ehhez hasonló foglalkoztatást ösztönző támogatások Hargita megyében. Módosult a vonatkozó törvény, így a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követő hatvanadik naptól már az úgynevezett 1-es szintű, azaz 6 hónapos inasképzésért is támogatást kapnak a munkaadók. A juttatásra azok lesznek jogosultak, akik 16 évnél idősebb, legalább elemi, tehát négy osztályos végzettséggel rendelkeznek. Ez voltaképpen egy gyakornoki program, amelyben az állástalanok munkát és képzést is kapnak az őket alkalmazó vállalkozásnál.