Az ország 20 megyéjéből származó adatok szerint az aszály által eddig érintett terület 106.389 hektárra emelkedik – tájékoztatott a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca. Az érintett területek helyzetét a kárjelentések alapján naponta közlik. Az illetékes minisztériumok létrehozták a bizottságokat az aszálykárok felmérésére és értékelésére, és a gazdákkal megvitatták a mezőgazdasági minisztérium által az aszály hatásainak enyhítése érdekében támogatott intézkedéseket. A kormány felkérte az Európai Bizottságot, hogy hagyja jóvá a 2014-2022 közötti időszakra szóló nemzeti vidékfejlesztési programban a közvetlen kifizetések 70 százalékos és 85 százalékos mértékű előlegének odaítélését a környezetvédelmi és éghajlatvédelmi intézkedésekre.

Ezzel egyidejűleg kormányhatározat-tervezetek készültek a gyümölcsfa- és/vagy gyümölcscserje-ültetvények és/vagy borszőlőültetvények, valamint a sertés- és baromfiágazat megsegítésére vonatkozó rendkívüli támogatási rendszerek jóváhagyására 2022-ben, 51,6 millió euró összegben, amelyből 25,5 millió euró európai alapokból és 26,1 millió euró az állami költségvetésből származik.

Továbbá elkészült és közvita alatt áll a kormányhatározat-tervezet, amely a mezőgazdaságnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében módosítja Románia fő öntözési és vízelvezető infrastruktúrájának helyreállítására irányuló országos programot. Ennek költségvetése 1,5 milliárd euró, amely összeget 2027-ig kell elkülöníteni az állami büdzséből. Emellett a 2023-2027-es nemzeti stratégiai tervben 400 millió euró összegű beruházásokat irányoztak elő uniós forrásokból a másodlagos öntözési infrastruktúrába.