Káoszt okozhat a román nyelv tanításában, ha érvénybe lépik a 2018/9-es számú rendelet a tanügyi törvény módosítására vonatkozóan. A tervezet értelmében a törvény 263-as cikkelyének 7-es bekezdése kiegészül egy újabb bekezdéssel, amely szerint az elemi iskolákban a tanító nem, csak román szakos tanár oktathatja a nem román anyanyelvű diákoknak a román nyelvet. Ez nem jelent megoldást a román nyelv oktatására, sőt, további problémákat von maga után, hiszen ezt lefödni, alkalmazásokra és ezekhez anyagi fedezetre lenne szükség. – A kisiskolásoknak alapvető dolgokat kell megtanítani egy számukra idegen nyelven, ezért nem indokolt, hogy csupán szakos tanár oktassa őket. A miniszter a más idegen nyelvek tanításának mintájára – amelyeket játékosan és más módszer szerint tanítanak – döntött a román nyelv oktatását illetően, amelyeket szakos tanárok tanítanak. A Hargita megyeiek korábban a specifikus programok életbe léptetését kérték a minisztériumtól az elemi iskolától a líceumi képzésig, a tanárok képzését, illetve hogy az értékelés a specifikus program szerint történjen.