A márciusban megalakult román nyelv-oktatásért felelős munkacsoport ülésén, augusztus 29-én a jelenlevők átbeszélték azokat a lehetőségeket és jó gyakorlatokat, melyeket már az idei tanévtől be lehet vezetni a román nyelv-oktatás hatékonyságának fokozása érdekében. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, számos olyan programot támogatott idén is a megyei önkormányzat pályázatok révén, melyek az érettségi vizsgára való felkészítésre irányultak, illetve a diákok kommunikációs készségeit fejlesztik tematikus és cserediák táborok által. – Workshopok, konferenciák szervezését javaslom a román tanárok számára, hogy mindnyájan megértsék az anyagleadás új koncepciójának lényegét és helyes alkalmazási módjait – fejtette ki Ferencz-Salamon Alpár, megyei tanácsos és hozzátette, nem vonja kétségbe kollégái rátermettségét, de a diákok és a megye lakossága érdekében szükséges új, hatékonyabb módszereket is bevezetni. Simó Ildikó, a keresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója kifejtette, a mostani digitális generációnak olyan online platformot kellene létrehozni, ahol jó gyakorlatok és online nyelv-órák is elérhetőek.