Szerdától életbe lépett az adóügyi kihágások megelőzését célzó törvény.  A jogszabály értelmében az ellenőrzéssel és bírságok kiszabásával megbízott intézményeknek és hatóságoknak kötelességük lesz a kihágás észlelésekor először figyelmeztetést adni, illetve határidőt kitűzni, amíg a szabálytalanság elkövetője helyrehozhatja a hibát.  A jogszabály előírja, hogy az ellenőrző és bírságokat kiszabó hatóságoknak, intézményeknek a törvény hatályba lépésétől számított három hónapon belül tájékoztató és útbaigazító dokumentumokat kell közzétenniük a hatályos törvényekről, a kihágások megállapításának és a bírságok kiszabásának folyamatáról.  Amennyiben a hatóság szabálysértést állapít meg, képviselője jegyzőkönyvet állít ki, amelyben figyelmezteti a kihágás elkövetőjét, és egy tervet is csatol ehhez a hiba kiigazítására, más bírság kiszabása nélkül. A kormány által kezdeményezett törvényt decemberben fogadta el döntő házként a képviselőház. A törvény 2017. december 28-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

2018.01.18