Székelykeresztúr város polgármesteri hivatala felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy fűtéstámogatás igénylésére, a kérésnyomtatványok a hivatal pénztáránál vehetők át.
         A fűtéstámogatás igényelhető: gázfűtésre, villanyárammal történő fűtésre és fával történő fűtésre.
         A kérések leadásának időpontja 2016. október 25. a hivatal 7-es számú irodájában a gázzal történő fűtéstámogatásra, a 9-es számú irodában a villanyárammal  és fával történő fűtéstámogatásra.
          A kérés mellé kérjünk csatolni  a következők iratokat:
           1, A család összetételét igazoló iratok :
                - személyazonossági igazolvány másolat, minden 14 évet betöltött személy esetében
                - 14 éven aluli gyermekek esetében születési bizonyítvány másolat
                                                                        
           2, Jövedelmet igazoló iratok :
                  - fizetésigazolás
                  - nyugdíjszelvény, másolat
                  - munkanélküli segélyt igazoló szelvény, másolat
                  - azon családok, akik adózandó jövedelemmel nem rendelkeznek, kézzel írott nyilatkozatot kell csatoljanak a kérés mellé
                  - földtulajdont igazoló irat
                  - egyetemistáktól igazolás az egyetemről, hogy nappali tagozaton tanulnak és igazolás hogy nem igényelte a fűtéstámogatást az illető városban ahol egyetemista
                  - igazolás az iskolától, hogy milyen ösztöndíjban részesül a diák (ha részesül)
                  - magánvállalkozás esetében igazolás a pénzügyről
 A jövedelmet igazoló iratok a család szeptember hónapi jövedelmét kell igazolják.

 A kedvezményezést igényelheti: (a jogosultságot igazolni kell)
                                  - az ingatlan tulajdonosa, a haszonélvező vagy a törvényes eltartási szerződéssel rendelkező személy, a pénzügyi hivatalnál bejegyzett bérleti szerződés tulajdonosa, illetve más, közjegyző által felhatalmazott személy.
Gáz és villannyal történő fűtéstámogatás igénylésénél szükséges csatolni az aktacsomóhoz az utolsó gáz vagy villanyszámlát.
A kérésnyomtatvány kitöltésekor kérjük az elérhetőséget, fix vagy mobil telefonszámot, beírni.
 A kérést és az igazoló aktákat egy mappa irattartóba kérik tenni.