Hírek

Kicsik és nagyok együtt gyújtották meg október 14-én a szolidaritás lángját 16 településen egy időben a Gyulafehérvári Caritas szervezésében.
Az idén is több mint ötezren vettek részt, és eddig összesen 40.784 lejt adományoztak.

egymillio
A hideg ellenére tömegek özönlöttek a terekre, ahol a nagyvárosokban több koncerttel és meglepetés-előadásokkal várták a szervezők az adományozni vágyókat. Emellett több helyen egyházi áldásokra is sor került.  A Gyulafehérvári Caritas ezúton is megköszöni az adományozóknak ezt az emberséges cselekedetet azon rászoruló családok és egyedül élő idősek nevében is, akik számára ebből az összegből a karácsony kissé megszépül, akik az ünnepi asztalra ezekből az adományokból beszerzett élelmet tudnak helyezni.

 

2016.10.17.

Szociális öregotthon-komplexumot, nappalifoglalkoztató kezelőbázist létesítenének Székelykeresztúron az Unitárius Egyházközség Keblitanácsa kezdeményezésére. Az elképzelés megvalósításához együttműködési és támogatási partnereket keresnek, erről tartottak megbeszélést október 13-án, csütörtökön a polgármesteri hivatal, Hargita Megye Tanácsa és a Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatalának képviselői. A találkozón részt vett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Kolumbán Dávid megyei tanácsos, Rafai Emil polgármester, Todor Csaba unitárius lelkész, valamint az egyház község elnökségi tagjai.

Todor Csaba ismertette a létesítendő szociális intézménnyel kapcsolatos elképzeléseiket, valamint bemutatták a látványtervet és a komplexum teljes dokumentációját. Rendelkezésükre áll egy felmérés is, ami alapját képezi a további konkrét lépéseknek. Borboly Csaba örömmel értesült a kezdeményezésről, javaslata szerint, hogy hamarabb el lehessen kezdeni a projektet, a tervet szét lehetne szedni, és úgy próbálni meg anyagi fedezetet keresni rá. A megyeelnök lehetőségként elmondta, hogy a működési költségek terén a megyei tanács betud segíteni például a személyzet fizetésében.

Rafai Emil is pozitívan értékelte az öregotthon létesítésének ötletét, véleménye szerint jó lenne, ha egyszerre lehetne pályázni a komplexum kialakítására.
A jelenlévők megállapodtak abban, hogy újabb közös beszélgetést szerveznek miután körvonalazódtak a feladatok, hogy ki milyen formában és mivel tudná támogatni a tervet.

 

2016.10.14.

Tatarozás alatt áll a székelykeresztúri református egyház gyülekezeti háza, ott tartott terepszemlét október 13-án Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A munkálatok megtekintésénél továbbá jelen volt Kolumbán Dávid megyei tanácsos, Antal Zoltán református lelkész, Lőrinczi Lajos, György Árpád és Fodor Sándor gondnokok.

A székelykeresztúri református egyház a tulajdonában lévő nagyértékű kegytárgyakat áruba bocsátotta, hogy 1936-ban megépülhessen a székelykeresztúri református iskola. Az iskola épületét 1949-ben államosították, és 2002-ig átalakítva városi művelődési házként működött. A református egyház 2002-ben egyezséget kötött az akkori városvezetéssel, hogy ameddig a városnak sikerül önálló művelődési házat kialakítani, addig az épület továbbra is a város használatában marad.

2012-ben adták át a város művelődési házát, így 2013-ban megkezdődtek a gyülekezeti ház feljavítási munkálatait. A folyamatban lévő munkálat összértéke 464 147 lej, amelyből 2013 óta 115 000 lejt Hargita Megye Tanácsa támogatott.

 

2016.10.14.

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is díjazza a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, valamint az oktató-nevelő munka mellett tudományos kutatást is végző pedagógusokat. A Mákvirág-, Bolyai Farkas- és Kós Károly-díjjal azokat a tehetséges diákokat jutalmazza, akik hazai és nemzetközi tantárgyversenyek, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, valamint példás magatartású tanulók. Az Apáczai-díjat azok a pedagógusok pályázhatták meg, akik a közoktatásban dolgoznak (vagy onnan mentek nyugdíjba), és önálló kötetben vagy elismert tudományos szaklapban közzétett munkák szerzői. A díjak ünnepélyes átadására október 15-én, szombaton 10 órától kerül sor Szovátán a Teleki Oktatási és Módszertani Központban.

 

2016.10.14.

Alkategóriák