Hírek

A Nemzeti Liberális Párt nem támogat alkotmányellenes kezdeményezéseket - nyilatkozta csütörtökön a Nemzeti Liberális Párt ügyvivő elnöke, Raluca Turcan a Székelyföldnek autonómiát előirányzó törvénytervezet kapcsán, amelyet polgári kezdeményezés formájában szeretne a parlament elé terjeszteni egy tíztagú bizottság.

"A PNL állásfoglalásában az Alkotmányra hivatkozik, amely szerint Románia egységes, szuverén, független és oszthatatlan nemzetállam. Ennélfogva nem támogatunk egyetlen olyan kezdeményezést sem, amely alkotmányellenes. A PNL számára Románia egységes, oszthatatlan és független státusa nem képezheti alku tárgyát" - hangsúlyozta Turcan.

A Székelyföld autonómiáját előirányzó állampolgári törvénykezdeményezés csütörtökön jelent meg a Hivatalos Közlönyben, ami előfeltétele az aláírásgyűjtés elkezdésének.

 

2017.01.30.

Az adományok ünnepélyes átadását a kissolymosi iskolában tartották.
Átadták Románandrásfalva község iskoláinak azokat a bútorokat, amelyeket adományként gyűjtöttek össze. A bútorzat hiányával küszködő iskolák kéréssel fordultak Hargita Megye Tanácsához tavaly októberben, a megyei tanács pedig felkérte alintézményeit, a megye polgármesteri hivatalait és a cégeket, hogy segítsék a románandrásfalviakat.

Ennek nyomán polcok, szekrények, padok és székek gyűltek össze. Huszonkét polcot adományozott egy székelykeresztúri cég. és húsz szekrényt egy székelyudvarhelyi vállalat, ezeket január 26-án, csütörtökön adták át Kissolymoson az Augusztinovics Pál Általános Iskolában. Ezekből tíz polcot és 6 szekrényt kapott a románandrásfalvi iskola, 6 polcot és 6 szekrényt a kissolymosi iskola, 3-3 polc és szekrény jutott a nagysolymosi, illetve a székelyhidegkúti iskoláknak.

Borboly Csaba megyeelnök azt kívánta, legyen minél több gyermek a községi iskolákban. Hozzátette: az a céljuk, hogy ne zsákfalu, hanem központ legyen Kissolymos, ezért dolgoznak az utak építésén is. Bízik benne, hogy egyre vonzóbb lesz ez a falu, keresztúriak is kiköltöznek ide, illetve azt mondta mindenkinek, biztassák az innen elszármazottakat a hazatérésre, hiszen van és lesz változás.

 

2017.01.27.

További lehetőségek vannak a turizmus fejlesztésében

A Maros megyei Székelyvécke község polgármesteri hivatalában találkoztak a Maros és Hargita megyei települések társulásával működő Székelykeresztúri Kistérség Szövetség tagjai január 26-án, csütörtökön délután, azt követően, hogy Hargita és Maros megye tanácsának elöljáróival együtt megtekintették az Újlak és Vécke közti 134-es megyei utat.

A megbeszélés egyik fő témáját a turizmus fejlesztése képezte, de több ötlet született a kulturális események kapcsán, például a hivatásos néptáncegyüttesekkel való együttműködésről vagy a község szarvasmarha- és kecsketartóinak tejértékesítési lehetőségeiről a székelykeresztúri tejfeldolgozó üzem által, amiben nagy segítség lenne az említett megyei út felújítása. 

Elhangzott, hogy Hargita megye szeretné kialakítani Brassó, Bákó, Neamț és Szucsáva megyével is azt a fajta együttműködést, amit Marossal. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a kistérségben esélyt kell adni mind a családi, mind a gazdasági kapcsolatok újrateremtésére.

Ez volt a második térségi, megyehatáron átívelő találkozó, az elsőt tavaly októberben tartották Székelykeresztúron.

 

2017.01.27.

Közvitára bocsátotta csütörtökön a tanügyminisztérium a 2017-2018-as tanévre vonatkozó beiskolázási módszertant.

A módszertan az elemi osztályokba történő beiratásra vonatkozik.  A tervezet szerint február 22-én teszik közzé a szaktárca és a tanfelügyelőségek honlapján az iskolai körzetek listáját, a beiskolázási terveket és a tanintézményekhez rendelt előkészítő osztályok számát.  Február 23-a és március 2-a között minden oktatási intézménynek nyílt napokat kell tartania, amelyek alatt a szülők elbeszélgethetnek az oktatókkal, a gyerekek pedig megnézhetik az előkészítő osztályok tantermeit, megismerhetik a pedagógusokat.  Március 14-ig le kell zárulniuk a pszichoszomatikus felméréseknek. A tervezet szerint a szülők február 27-e és március 16-a között írathatják be az iskolába gyerekeiket, hétköznap 8 és 20 óra között, szombaton 9-13 óra között.  Március 18-a és 21-e között a tanintézetek feldolgozzák a kitöltött űrlapokat, 22-én pedig számítógépes elosztással határozzák meg, hova járhatnak iskolába azok a gyerekek, akiket nem a körzetükhöz tartozó oktatási intézménybe írattak be szüleik. Az eredményeket március 22-23-án teszik közzé.  A végleges névsorokat tartalmazó listákat április 6-áig kell kifüggeszteniük az iskoláknak. 

A törvény értelmében a 2017. augusztus 31-éig hatodik életévüket betöltő gyerekeket kötelező iskolába íratni. A szeptember elseje és december 31-e között hatodik évüket betöltő gyerekeket is beírathatják szüleik, ha a szintfelmérő eredménye azt mutatja, hogy pszichoszomatikus fejlődésük megfelelő. Amennyiben nem, óvodai nagycsoportba kell beíratni a gyereket - áll a tervezetben.

 

2017.01.27.

Alkategóriák