Hírek

Pénteken 10 órától kerül sor a már hagyományosnak számító "Gyémántkrajcár" mesemondó versenyre. A Bögözi Általános Iskola osztálytermeiben 40 iskolás kezd mesélésbe, hogy legjobb tudása és előadóképessége szerint szórakoztassa a közönséget.

Agyagfalva, Dobó, Béta, Vágás, Mátisfalva, Székelymagyaros, Décsfalva és Bögöz is érintett, hiszen az összes településről jönnek iskolások az eseményre. A Benedek Elek tiszteletére életre hívott versenyen, az I-VIII. osztályosokat négy kategóriában méltatják. Az elődöntőkön - amelyeket az iskolák szeptember utolsó hetében szerveztek meg - továbbjutott diákok mind számíthatnak ajándékra. Pál Tamás az intézmény aligazgatója elmondta, hogy pályázati pénzből sikerült megvásárolni a jutalomkönyveket, így minden iskolás, aki a községi szakaszon részt vesz, számíthat meglepetésre. Balázs Margit magyar szakos tanárnő, a verseny főszervezője úgy véli, az előző évek mintájára, a tanárok és tanítok fognak zsűrizni.

A verseny két kategóriában párhuzamosan zajlik. Ez a megmérettetés nagyon közkedvelt a diákok körében, ezért is neveznek be évről-évre ilyen sokan. Akik az V-VI., VII-VIII. osztályosok kategóriájában a legjobbnak bizonyulnak, azoknak lehetősége adódik, hogy a megyei mesemondó versenyen is részt vegyenek, amelyet Székelyudvarhelyen a Benedek Elek Pedagógiai Líceumban tartanak.

 

2016.10.06.

Székelykeresztúr város polgármesteri hivatala felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy fűtéstámogatás igénylésére, a kérésnyomtatványok a hivatal pénztáránál vehetők át.
         A fűtéstámogatás igényelhető: gázfűtésre, villanyárammal történő fűtésre és fával történő fűtésre.
         A kérések leadásának időpontja 2016. október 25. a hivatal 7-es számú irodájában a gázzal történő fűtéstámogatásra, a 9-es számú irodában a villanyárammal  és fával történő fűtéstámogatásra.
          A kérés mellé kérjünk csatolni  a következők iratokat:
           1, A család összetételét igazoló iratok :
                - személyazonossági igazolvány másolat, minden 14 évet betöltött személy esetében
                - 14 éven aluli gyermekek esetében születési bizonyítvány másolat
                                                                        
           2, Jövedelmet igazoló iratok :
                  - fizetésigazolás
                  - nyugdíjszelvény, másolat
                  - munkanélküli segélyt igazoló szelvény, másolat
                  - azon családok, akik adózandó jövedelemmel nem rendelkeznek, kézzel írott nyilatkozatot kell csatoljanak a kérés mellé
                  - földtulajdont igazoló irat
                  - egyetemistáktól igazolás az egyetemről, hogy nappali tagozaton tanulnak és igazolás hogy nem igényelte a fűtéstámogatást az illető városban ahol egyetemista
                  - igazolás az iskolától, hogy milyen ösztöndíjban részesül a diák (ha részesül)
                  - magánvállalkozás esetében igazolás a pénzügyről
 A jövedelmet igazoló iratok a család szeptember hónapi jövedelmét kell igazolják.

 A kedvezményezést igényelheti: (a jogosultságot igazolni kell)
                                  - az ingatlan tulajdonosa, a haszonélvező vagy a törvényes eltartási szerződéssel rendelkező személy, a pénzügyi hivatalnál bejegyzett bérleti szerződés tulajdonosa, illetve más, közjegyző által felhatalmazott személy.
Gáz és villannyal történő fűtéstámogatás igénylésénél szükséges csatolni az aktacsomóhoz az utolsó gáz vagy villanyszámlát.
A kérésnyomtatvány kitöltésekor kérjük az elérhetőséget, fix vagy mobil telefonszámot, beírni.
 A kérést és az igazoló aktákat egy mappa irattartóba kérik tenni.

Székelykeresztúr város önkormányzata, a Molnár István Múzem, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium és a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség megemlékezést szervez az 1848-49-es szabadságharc Aradon kivégzett 13 vértanú tábornokának tiszteletére.

Október 6-án, csütörtökön 18 órától koszorúzásra kerül sor a Millenniumi emlékműnél, a megemlékezés pedig 18.10 -től kezdődik a Molnár István Múzeumban.

 

aradi vertanuk

 

2016.10.05.

A Szövetség az Országos Audiovizuális Tanácsnál (CNA) jelentette fel a B1 Televíziót a Lumea lui Banciu című vasárnapi műsorában elhangzottak miatt. Kovács Péter ügyvezető elnök elmondta: elfogadhatatlannak tartják Radu Banciu műsorvezető magatartását, a magyar közösségre vonatkozó sértő kijelentéseit.

Radu Banciu a magyarországi kvótanépszavazást megemlítve műsorában kijelentette: a magyaroknak menekültnépként semmi keresnivalójuk Európában, hiszen érvelése szerint nem európaiak, nyelvük sem tekinthető annak.

 

2016.10.05.

Alkategóriák