Hírek

Aláírta csütörtökön Klaus Johannis államfő azon törvény kihirdetésére vonatkozó rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy szakorvosok, rezidens orvosok, valamint képesítéssel rendelkező tanárok 35 éves koruk fölött is igényelhetnek és kaphatnak ANL-lakást. Az Országos Lakásügynökség az eladásokból és bérekből származó jövedelmek öt százalékát ezentúl a működési költségeinek fedezésére használhatja fel.

2017.12.29

Nem számítana többé köztisztviselőnek az államfő, a parlamenti képviselők, szenátorok és a helyi választott képviselők egy törvénytervezet szerint, amelyet a Szociáldemokrata Párt 41 honatyája nyújtott be a szenátushoz. A büntető törvénykönyvet módosító javaslat értelmében jogállásuk szerint nem köztisztviselők azok a - törvényhozói, végrehajtói vagy igazságszolgáltatási hatáskörben, ideiglenes vagy állandó megbízatást ellátó - személyek, akiket választás révén neveztek ki funkciójukba.
A 41 kezdeményező közt szerepel a jogerősen börtönre ítélt Cătălin Rădulescu és Liviu Pleşoianu képviselő is. Indoklásuk szerint a jelenleg hatályos törvény szövege többféleképpen értelmezhető, mert összemossa a köztisztviselő és a közjogi méltóság fogalmát. A 2003/161-es törvény 94-es cikkelye is kimondja, hogy a közjogi méltóságok nem tartozhatnak a köztisztviselők kategóriájába - szögezik le a kezdeményezők.

2017.12.28.

Kétszázezer euróban szabná meg Cătălin Rădulescu, a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt  képviselője azt az értékhatárt, amely alatt a hivatali visszaélés nem minősül bűncselekménynek. A honatya és a javaslatot aláíró 38 kollégája a büntető törvénykönyv 297-es cikkelyét módosítanák oly módon, hogy a hivatali visszaélés csak akkor vonjon maga után jogi felelősségre vonást, ha az okozott kár jelentős. A Btk. jelenleg nem szab meg alsó értékhatárt, és kettőtől hét évig terjedő szabadságvesztéssel sújtja a hivatali visszaélést. A tervezet egyben a szabadságvesztés letöltésének módját is módosítaná. Így a három évig terjedő szabadságvesztést az elítélt otthonában tölthetné le, illetve az is, akit három évet meghaladó időtartamú szabadságvesztésre ítéltek, de idősebb hatvan évnél, vagy súlyos betegségben szenved. Módosulna a vesztegetés elfogadásának meghatározása is. Ennek értelmében kikerülne belőle, hogy bűncselekménynek minősül a más személyt jogosulatlan haszonhoz juttató cselekedet, a kiróható szabadságvesztés alsó határát pedig a jelenlegi háromról egy évre csökkenti. A vesztegetés büntetése emellett kettőtől hét évig terjedő szabadságvesztés helyett fél évtől öt évig terjedne.

2017.12.28.

Klaus Iohannis államfő kihirdette szerdán a megosztott áfafizetésről szóló törvényt – tájékoztat az elnöki hivatal közleménye. A képviselőház plénuma december 13-án fogadta el módosításokkal a 2017/23-as kormányrendeletet jóváhagyó törvény tervezetét. A módosítások közé tartozott, hogy a rendelkezés alkalmazása csak a fizetésképtelen vagy csődbe jutott vállalatok számára lesz kötelező, illetve azon cégek esetében, amelyek áfatartozást halmoznak fel. Az új szabályozás értelmében külön áfaszámlát kell nyitniuk azoknak a vállalatoknak és közintézményeknek, amelyek:
a) 2017. december 31-éig a következő összegeknél nagyobb áfahátralékot halmoztak fel: 15.000 lejt nagy adózók, 10.000 lejt közepes adózók és 5.000 lejt a többi adózó esetén, amennyiben a hátralékot nem törlesztik 2018. január 31-éig;
b) 2018. január elsejétől 60 naposnál régebbi áfahátralékot halmoznak fel, amely meghaladja a következő összegeket: 15.000 lejt nagy adózók, 10.000 lejt közepes adózók és 5.000 lejt a többi adózó esetén;
c) fizetésképtelenné nyilvánították vagy folyamatban van esetükben a fizetésképtelenné nyilvánítás.
Egy másik módosítás kivonja a jelen jogszabály hatálya alól a közintézményeket, valamint a nem áfafizető adóalanyokat. Az elfogadott szöveg szerint a többi áfafizető adóalanynak kötelessége, hogy ha megosztott áfafizetést alkalmazó céggel szerződik, akkor ennek áfaszámlájára utalja az áfát. Az áfaszámláról csak áfát vagy más adó és illeték jellegű kifizetést lehet eszközölni. Azok a cégek, amelyek helytelenül fizetnek az áfaszámlára, az átutalás napjától a kijavításig az összeg napi 0,06%-ával bírságolhatók. Azok az adóalanyok, amelyek a megosztott áfafizetést választják, 5%-os kedvezményben részesülnek a befizetett adóból.

2017.12.28.

Alkategóriák